ψύκτης νερού

Camelot® International Health Organization has been providing quality products worldwide since 1980.
Free Examination of water parameters
Daily scientific studies in our laboratories
14 Filtering stages
The highest International certifications
Blog
Προέλευση και κατάληξη των φαρμάκων και των προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο περιβάλλον και στην συνέχεια στο πόσιμο νερό.

Γενικά τα περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα μεταφέρονται από τη ξηρά στη θάλασσα. Γίνεται μετασχηματισμός με το φώς (έμεσες και άμεσες αντιδράσεις δια μέσω των ακτίνων UV).

Read More »

Contact us

Call Now Button
camelot-water-filters